top of page
LT Bendrai finansuoja Europos Sąjunga_PO

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ
        GAMYBOS PAJĖGUMŲ DIEGIMAS

Projekto pavadinimas

Atsinaujinančių energijos išteklių gamybos pajėgumų diegimas.

Projekto tikslas

Didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime

Projektu sprendžiamos problemos

Projektas prisidės prie AEI dalies didinimo galutiniame energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins AEI didesnį naudojimą pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo.

UAB „Slavita“ planuoja įsirengti saulės elektrinę, kuri įmonei leis naudoti pagamintą elektros energiją jos pačios vidiniams poreikiams ir leis sumažinti tradicinės energijos suvartojimą.

Projekto veiklos pavadinimas

Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – AEI) diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

Poveiklės pavadinimas

Įdiegtos energijos efektyvumo priemonės.

Rezultatai

Bus įdiegta viena 380 kW saulės jėgainė ir dvi saulės jėgainės, kurių bendra galia 290,80 kW. Bendra visų trijų įdiegtų saulės jėgainių galia - 670,80 kW, kurios per metus pagamins 634,064 MWh.

es.jpg

Investicijos į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą

UAB „Slavita“ vykdo projektą „Investicijos į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą“. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšų iš dalies  finansuojamą  priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projektui įgyvendinti skirta iki 159 045,80 EUR tinkamoms išlaidoms finansuoti. Visa projekto vertė – 454 288,00 EUR. Projektas pradėtas 2020 m. gegužės 8 d. ir bus įgyvendintas iki 2022 m. lapkričio 4 d.

Įgyvendinant projektą bus įdiegti du skaitmeniniai baldų detalių apdirbimo centrai.

Projekto įgyvendinimas sudarys sąlygas nuolatiniam įmonės veiklos rezultatų gerinimui, produktyvumo didėjimui, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo. Įdiegta moderni įranga  leis įmonei produkciją gaminti efektyviau, su mažesnėmis sąnaudomis ir taip didins jos konkurencingumą tiek vietinėje, tiek tarptautinėje rinkoje.

bottom of page